Kinderfysiotherapie


Kinderen waarbij de motorische ontwikkeling anders verloopt dan bij het gebruikelijke patroon kunnen baat hebben bij de behandeling door een kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut wil een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind krijgen. In samenwerking met andere disciplines verzamelt zij informatie. Uw kind doet bijbehorende tests.

Bij zuigelingen kunnen er signalen zijn die wijzen op motorische problemen, bijvoorbeeld weinig kracht, overstrekking, moeite met verandering van houding en huilen.
De wat oudere kinderen kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met activiteiten passend bij hun leeftijd.

Met gebruik van oefenmateriaal dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen worden bepaalde motorische functies aangesproken en gestimuleerd. Het kind kan zich verder ontwikkelen en leren omgaan met zijn motorische beperking.

Voor kinderfysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig, met uitzondering van aan huis behandelingen en chronische indicaties.