Geriatrie


Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren in het dagelijks leven. Door balansverstoring kan het valrisico toenemen. Er kan sprake zijn van krachtsverlies waardoor zelfstandig bewegen en dagelijkse activiteiten, zoals traplopen en opstaan van de bank, moeilijker worden. Daardoor nemen de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven af. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen en ouderen met één of meerdere aandoeningen of problematieken. De behandeling bestaat uit oefentherapie zoals looptraining, spierversterking, evenwichtsoefeningen en krachttraining. Training kan plaats vinden in de praktijk, of bij u aan huis.

Indicaties voor geriatriefysiotherapie:
 • Valproblematiek/ valangst
 • Kwetsbaarheid
 • Verminderd functioneren in huis
 • Loopproblematiek
 • Begeleiding bij de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme
 • Revalidatie na een operatie of ziekenhuisopname
 • Revalidatie na een beroerte
 • Begeleiding bij dementie
 • Begeleiding bij COPD, Diabetes type 2, hart- en vaatziekten, claudicatio intermittens (etalagebenen) artrose en osteoporose.
 • Begeleiding bij palliatief traject
 • Begeleiding van gezinsleden en mantelzorgers
 • Onbedoeld gewichtsverlies
 • Verminderde actieve leefstijl
 • Verminderde kracht en balans
 • Psycho- sociale problematiek