Tarieven per 1-1-2019


Fysiotherapie wordt voor een gedeelte vergoed uit de basisverzekering.

1. Kinderen onder de 18 jaar krijgen uit de basisverzekering 9 behandelingen vergoed. Indien nodig wordt dit uitgebreid naar 18 behandelingen. Daarna worden de behandelingen betaald uit de aanvullende verzekering van de ouders.

2. Indien uw aandoening voorkomt op de Lijst met aandoeningen voor langdurige en intermitterende fysiotherapie worden de behandelingen betaald uit de basisverzekering.
Uitzondering hierop zijn de eerste 20 behandelingen. Die worden betaald uit de aanvullende verzekering indien u die afgesloten heeft.

3. Bij etalagebenen worden, per jaar, 37 behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering.

4. Alle andere behandelingen worden, indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, betaald uit de aanvullende verzekering.

N.B.
Voor de behandelingen die betaald worden uit de basisverzekering, geldt het eigen risico.
Voor de behandelingen die betaald worden uit de aanvullende verzekering, geldt dit NIET.

Voor nadere informatie consulteer uw zorgverzekeraar.

Mocht uw verzekering niet toereikend zijn dan hanteren wij de volgende tarieven:

Zitting Fysiotherapie€31,00
Zitting Manuele therapie€38,80
Screening, intake en onderzoek€42,45
Intake en onderzoek na verwijzing€42,45
Lange zitting€41,35
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€52,55
Niet nagekomen afspraak€31,00
Toeslag behandeling aan huis €10,50
Toeslag behandeling in instelling €5,25
Zitting Kinderfysiotherapie€40,80
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€28,10

Wij verzoeken u 24 uur van te voren af te melden. Indien U niet tijdig afmeldt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.