Covid-19


Mogelijk bent u besmet geweest met het Covid-19 virus. Gezien de grote gevolgen die dit kan hebben zijn er maatregelen getroffen die vergoeding van paramedische behandeling mogelijk maken. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden:

  • Een verwijzing van huisarts of specialist is noodzakelijk.
  • De vergoeding betreft max 50 behandelingen fysiotherapie, max 10 uur ergotherapie en/of max 7 uur hulp van een dietist(e) binnen 6 maanden. Ook logopedie valt onder deze zorg maar hiervoor geldt geen maximum in aantal behandelingen of tijd. Eventuele verlenging kan verleend worden op verwijzing van een specialist voor max 6 maanden.
  • Deze maatregel gaat in per 18-7-2020. De eventuele behandelingen die voor deze datum gegeven zijn vallen in de aanvullende verzekering of voor eigen rekening (afhankelijk van de aanvullende verzekering die afgesloten is). Alleen de behandelingen na 18-7-2020 worden uit deze maatregel vergoed.
  • Voor behandelingen die gestart zijn na 1-11-2020 mag er een termijn zijn tussen de doorgemaakte infectie en de verwijzing van max 4 maanden. Voor behandelingen die voor 1-11-2020 gestart zijn geldt dit niet.
  • De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daar geldt het eigen risico voor.
  • Een (nieuwe) toestemmingsverklaring moet ondertekend worden. Toestemming is nodig voor zowel prospectief als retrospectief onderzoek.
  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen is men verplicht om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar het Covid-19 virus. Er worden veel testen gedaan en er moeten vragenlijsten ingevuld worden. De gegevens worden anoniem verzonden. Ook hier is toestemming voor nodig.