Covid-19


Mogelijk bent u besmet geweest met het Covid-19 virus. Gezien de grote gevolgen die dit kan hebben zijn er maatregelen getroffen die vergoeding van paramedische behandeling mogelijk maken. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden:

  • Een verwijzing van huisarts of specialist is noodzakelijk.
  • De vergoeding betreft max 50 behandelingen fysiotherapie binnen 6 maanden. Eventuele verlenging kan verleend worden op verwijzing van een huisarts of specialist voor max 50 behandelingen binnen 6 maanden.
  • De termijn tussen de doorgemaakte infectie en de verwijzing mag maximaal 4 maanden zijn.
  • De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daar geldt het eigen risico voor.
  • Er worden veel testen gedaan en er moeten vragenlijsten ingevuld worden. De gegevens worden anoniem verzonden.